vDome.sk
vDome.sk
... život vo Vašom dome ...
Reklama

Prihlásiť sa

Užívateľ:

Heslo:Registrovať sa

Nápoveda

OBSAH

 1. Prvý raz na portáli
 2. Podrobnejšie o časti  . . .
 3. Čo dokážem ako zástupca vlastníkov
 4. Čo dokážem ako správca
 5. Často kladené otázky

1. Prvý raz na portáli

Portál, resp. vždy jeho konkrétna časť, je prístupná len pre registrované osoby (vlastníci, nájomníci, spolubývajúci, správca) Registračné meno a heslo každému oprávnenému vydá zástupca.

Zástupca je osoba určená vlastníkmi a nájomníkmi na spravovanie časti portálu určenej výhradne pre konkrétny dom (spravidla je to člen riadiaceho orgánu určeného na spravovanie domu). Zástupcov môže byť určených viac - potom majú zhodné prístupové práva.

Heslo si pri prvom prihlásení zmeňte tak, aby ste ho nezabudli a v žiadnom prípade ho nikomu neoznamujte. Ani správca, zástupca či administrátor stránky ho nemajú dôvod od Vás žiadať. (Zmena hesla je možná po kliknutí na text "UPRAVIŤ UŽÍVATEĽSKÝ  PROFIL" - po prihlásení stále dostupný v ľavej spodnej časti stránky. Zmenu treba potvrdiť kliknutím na modrý piktogram v tvare diskety.)

Údaje, ktoré uvediete v užívateľskom profile (telefón, email) sú dostupné okrem Vás len správcovi a zástupcovi.

Na emailovú adresu Vám budú chodiť automaticky generované oznamy o tom, že na stránke pribudla, či bola aktualizovaná informácia v častiach "OZNAMY", "SCHÔDZE" a "FONDY".  Emailovú adresu je možné aktualizovať v užívateľskom profile.

Po kliknutí na podčiarknuté časti textov sa dostanete k ďalším súvisiacim informáciám (napríklad  OBSAH)

Pred odchodom z portálu  vDome.sk   sa vždy odhláste (v ľavej dolnej časti stránky)

SPÄŤ na OBSAH

2. Podrobnejšie o časti . . .

 • Oznamy

 - je to miesto pre správy určené pre všetkých. Po prvom zverejnení aj po každej aktualizácii sa konkrétna správa zaradí medzi "AKTUALITY" (odkazy na pravej strane) a zároveň je odoslaná  správa všetkým používateľom na emailové adresy uvedené v ich užívateľských profiloch.

 • Náš dom

- zoznam priestorov (byty, garáže . . . ) - odporúča sa uvádzať podľa listu vlastníctva.

 • O nás

- miesto, ktorého obsah tvorí zástupca. Svoje návrhy čo  by tu malo byť môžete vyjadriť v časti "DISKUSIA"..

 • Schôdze

- informácie o záväzných (schôdze, zhromaždenia) aj poradných stretnutiach. Obsahuje možnosť uverejňovať, prehliadať i stiahnuť do vlastného počítača dokumenty zo schôdzí. Po ich prvom zverejnení aj po každej aktualizácii sa oznam o konkrétnej schôdzi zaradí medzi "AKTUALITY" (odkazy na pravej strane) a zároveň je odoslaná správa všetkým používateľom na emailové adresy uvedené v ich užívateľských profiloch.

 • Poruchy

- možnosť nahlásiť poruchu, mať informáciu o tom, či sa ňou už niekto zaoberal (zástupca, správca) a či už je problém doriešený.

 • Fondy

- základné informácie o stave jednotlivých fondov. Pri zápise a zmene v tejto časti je tiež odoslaný oznam všetkým používateľom na adresy uvedené v ich užívateľských profiloch.

 • Ankety

- zverejnenie výsledkov ankiet, o ktorých výsledku mohol rozhodnúť každý oprávnený užívateľ. Ankety do ktorých je ešte možné prispieť svojim hlasom (práve prebiehajúce) sú po prihlásení stále dostupné na pravej strane.

 • Dokumenty

- možnosť dôležité dokumenty prehliadať aj stiahnuť do vlastného počítača.

 • Diskusia

- priestor pre vyjadrenie vlastného názoru . . . Nové diskusné témy  na základe návrhov zriaďujú určení zástupcovia .

 • Linky

- odkazy na dôležité a zaujímavé stránky

 • Kontakty

- základné kontaktné údaje

 • Zástupcovia

 - sekcia dostupná (a zobrazovaná) len určeným zástupcom pre ich vzájomnú komunikáciu

SPÄŤ na OBSAH


3. Čo dokážem ako zástupca

Predovšetkým pridávať a aktualizovať oznamy, informácie o schôdzach, dokumenty, kontakty a linky, ale aj zriaďovať nové diskusné témy, pridávať nových užívateľov . . . Tiež môžete upravovať informácie v jednotlivých sekciách a plne pre špecifické potreby domu prispôsobiť sekciu "O NÁS". Na email, ktorý máte uvedený v užívateľskom profile Vám budú chodiť aj automatické správy, pokiaľ niekto oznámi novú závadu.

Použité sú jednoduché piktogramy:

     - novú informáciu pridať

     - úpravu stránky začať

     - úpravu stránky uložiť  (okamžite sa zmena zverejní)

    - úpravu stránky neuložiť  (nič sa nezmení, ale ani nepokazí)

SPÄŤ na OBSAH

4. Čo dokážem ako správca

Je to závislé od dohody medzi zástupcami a Vami. Prakticky však dokážete rovnaké veci, ako zástupca, ale pretože máte viacej domov, môžete mať možnosť hromadných importov, exportov.        V prípade záujmu nás oslovte cez email info@netsluzby.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

  

SPÄŤ na OBSAH

5. Často kladené otázky

V tejto časti sú publikované otázky (a odpovede na ne) smerujúce k technickému riešeniu a použitiu stránky. Vopred Vám za ne ďakujeme.

Čo mám robiť, ak som zabudol heslo?

Stačí kontaktovať zástupcu (prípadne jedného zo zástupcov) a on Vám pridelí nové dočasné heslo. Toto dočasné heslo si počas najbližšieho prihlásenia zmeňte.

Aké heslo je vhodné?

Vaše heslo 

- by malo mať 6 - 256 znakov, Môže obsahovať veľké, malé písmená aj číslice. Môžu sa použiť dĺžne, mäkčene aj špeciálne znaky. 

- by nemalo byť tak zložité, že ho zabudnete a zároveň také jednoduché, že ho uhádnu aj ľudia, ktorí Vás trochu poznajú. Neodporúčajú sa napríklad mená a dátumy narodenia Vaše a Vašich blízkych . . .

Ako si môžem zmeniť e-mail pre zasielanie automaticky generovaných oznamov?

Kliknutím na text "Upraviť užívateľský profil" počas prihlásenia stále dostupný v ľavom dolnom rohu sa zobrazia Vaše základné údaje. Ich zmena je možná využitím piktogramu a prepísaním starej emailovej adresy za novú. Môžete zadať aj telefónny kontakt. (K týmto údajom má prístup jedine zástupca spravujúci vašu časť portálu a správca.) Údaje si skontrolujte a potvrďte kliknutím na piktogram -  (obrázok diskety) - tzn. "Uložiť".

SPÄŤ na OBSAH

Reklama

Posledná úprava: 02.Sep.2020 11:09:27 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk